Základná škola 1-4 Kvetoslavov Kvetoslavov, 2017

Občianske stavby