PROFIL

architektonická štúdia
projekt na územné rozhodnutie
projekt na stavebné povolenie
vykonávací projekt
projekt interiéru
obnova pamiatok

Filozofia: 

Každý človek je individuálny. Každý dom je individuálny. Úlohou architekta je analýza. Nájsť vhodné riešenie a rovnováhu medzi človekom a domom, aby dom sa stal domovom a človek obyvateľom. Analýza je projektom, projekt domom.

Náš ateliér sa zameriava na hľadanie vhodných riešení, ktoré stoja blízko k človeku, sú trvácne, prírodné, rešpektujú architektúru okolia a snažia sa sledovať aktuálnosť, kde regionálna architektúra tvorí jemný prechod k moderným tvarom, kde prvé myšlienky sú skicované ceruzkou a výsledkom je domov s bielymi stenami.