Polyfunkčná budova Architektonická štúdia, Komárno 2016

Občianske stavby