Bytový dom_pri dudváhu Architektonická štúdia, čierny brod, 2016

Bytové domy